Novinky

28. júna 2019 / by admin / In Obalotava / Komentáre vypnuté na VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: OBALOTAVA a.s.;

Názov zákazky: Rekonštrukcia výrobnej budovy- OBALOTAVA a.s.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výmena otvorových konštrukcií na výrobnej budove v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.07.2019, 16:00 hod.